Regulamin slamu

Regulamin Slamu MMA (niektóre punkty różnią się od tradycyjnych slamów):

  1. W slamie mogą wziąć udział wszyscy, którzy zaprezentują tekst na żywo.
  2. Czas przewidziany na prezentację to dwie minuty.
  3. Pod słowem „tekst” organizatorzy rozumieją przekaz werbalny lub niewerbalny (szczegóły pozostawiamy inwencji występujących).
  4. Można posługiwać się rekwizytami, ale prosimy pamiętać o ograniczeniu miejsca do około trzech metrów kwadratowych i czasu prezentacji – do dwóch minut.
  5. Pula nagród wynosi 800 zł.
  6. Główną nagrodę otrzymuje zwycięzca, nagrody finansowe otrzymają także pozostali trzej półfinaliści
  7. Mile widziani będą poeci, a także freestylowcy, performerzy, standuperzy, inni artyści.
  8. Zapisy na slam – podczas festiwalu do godz. 18:00