Werdykt Jury Konkursu Poetyckiego Wielki Iluminator 2020

W dniu 24 października 2020 r. w czasie Festiwalu Fala Poprzeczna w Gdańsku zaprezentowało się sześcioro nominowanych do finału. Jury w składzie:

Dorota Ryst (przewodnicząca)

Kacper Bartczak

Sławomir Płatek 

Jakub Skurtys

po wysłuchaniu finałowych wystąpień postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

– I nagroda w wysokości 1200 zł (jeden tysiąc dwieście złotych) – Tomasz Wojtach (godło „chanuka za burakami”)

– 2 równorzędne II nagrody po 900 zł (dziewięćset złotych):

Rafał Derda (godło „breezeway”)

Anna Dwojnych (godło „klucz-do-porażki”)

– 3 równorzędne wyróżnienia po 400 zł (czterysta złotych):

Łukasz Pawłowski (godło „dodomwrocil”)

Julian Rosiński (godło „znalazłem charta”)

Patrycja Sikora (godło „nigdy-kaja-godek”)

– wyróżnienie honorowe (dyplom i zestaw książek) – Alicja Łukasik (godło „ketchup-madero”)

Gdańsk, 24 października 2020 r.