Weź udział w konkursie Wielki Iluminator 2020

Regulamin IV OKP Wielki Iluminator

Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Salon Literacki.

1. W konkursie mogą uczestniczyć autorzy przed debiutem oraz po debiucie, pod warunkiem, że wydali nie więcej niż dwie książki poetyckie posiadające numer ISBN. Jeden autor może przysłać tylko jeden zestaw wierszy własnego autorstwa.

Oczekujemy od każdego uczestnika trzech wierszy, które należy przysyłać poprzez formularz znajdujący się poniżej regulaminu, który własnie czytasz.

Wszystkie trzy utwory powinny być w jednym pliku PDF lub DOC, podpisane pseudonimem niezdradzającym tożsamości autora.

Oprócz tego należy wpisać w odpowiednich polach swoje dane, konieczne do kontaktu z autorami. Jury otrzyma pliki z wierszami, sekretarz konkursu (nie wchodzi w skład jury) informacje o autorach.

2. Przysłane utwory nie mogą być publikowane (w tym w internecie) ani nagradzane w innych konkursach do dnia 10.10.2020, czyli do zakończenia obrad jury. W sytuacjach kontrowersyjnych jury zdecyduje arbitralnie biorąc pod uwagę głównie zasadę utrzymania anonimowości autora. Tak samo rozstrzygane będą inne ewentualne kwestie sporne. Oceny wierszy dokona jury w składzie: Dorota Ryst (przewodnicząca), Jakub Skurtys, Kacper Bartczak, Sławomir Płatek.

3. Do finału zostanie zakwalifikowanych 5–8 osób. Każda z nich ma gwarantowane przynajmniej wyróżnienie finansowe. O ostatecznym podziale miejsc decyduje jury w dniu finału. Obecność finalisty na festiwalu Fala Poprzeczna (24.10.2020) w Gdańsku i osobiste przeczytanie tekstów są warunkiem otrzymania nagrody. Organizator zapewnia nocleg finalistom i nie zwraca kosztów podróży.

4. W przypadku nieobecności finalisty pula zostanie podzielona pomiędzy tych, którzy przyjechali. Pula nagród (wstępnie) wynosi 4000 zł.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy. Uczestnik biorąc udział, oświadcza jednocześnie, że jest autorem przysłanych utworów.

6. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Stowarzyszenia Salon Literacki.

7. Terminarz:

Nadsyłanie prac: do 20.09.2020 do godz. 23:59. Prosimy w miarę możliwości nie zostawiać tego na ostatnią chwilę.

Zakończenie obrad jury: do 10.10.2020

Finał: 24.10.2020, Gdańsk

Formularz konkursowy:

Wysłanie wierszy na Konkurs Wielki Iluminator nie jest już możliwe. Termin upłynął 20 września 2020 o godzinie 23.59. Spróbuj w przyszłym roku!