Uczestnicy 2017

Anna Adamowicz – urodzona w 1993 roku w Lubinie. Diagnosta laboratoryjny, poetka, autorka tomu „Wątpia” (Łódź 2016), nominowanego do Nagrody Literackiej Gdynia (2017), oraz wierszy publikowanych m.in. w „artPapierze”, „2Miesięczniku”, „Opcjach 1.1″, a także na stronie „Zeszytów Poetyckich” i w „biBLiotece” Biura Literackiego. Dwukrotna finalistka „Połowu” (2012, 2016), nominowana do nagrody głównej w XIX Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Jacka Bierezina. Mieszka we Wrocławiu.

Malina Barcikowska – absolwentka filozofii na UMK w Toruniu oraz Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN w Warszawie. Publikuje teksty z zakresu myśli o sztuce, recenzje wydarzeń artystycznych; prowadzi warsztaty oraz spotkania związane z kulturą współczesną. Prowadzi w SL rubrykę poświęconą zjawiskom na styku różnych aktywności artystycznych.

Tomasz Bąk – ur. 1991, poeta, autor dwóch książek z wierszami. Laureat Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius w kategorii debiut za tom „Kanada” (2011), za tom „[beep] Generation” nominowany do Nagrody im. Wisławy Szymborskiej. Mieszka w Łodzi.

Michał Czaja – poeta, krytyk literacki, ukończył filologię polską, obecnie prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego na kierunku kulturoznawstwo. Specjalizuje się we współczesnych teoriach literackich, poetyce intersemiotycznej i teoriach tekstów kultury. Jest pracownikiem Instytutu Badań Literackich PAN, a także członkiem Ośrodka Studiów Kulturowych i Literackich nad Komunizmem. Wiersze, prozę oraz teksty krytyczno-literackie publikował m.in. w „Lampie”, „Zeszytach Poetyckich”, „Kofeinie Art-Zin”, „Neurokulturze”. W Staromiejskim Domu Kultury ukazała się jego książka poetycka „Bo to nowa krytyka będzie o miłości”. Mieszka w Warszawie.

Marina Dombrowska – (1985.05.18) pochodzi z Torunia, obecnie zgodnie ze swoim imieniem mieszka w Gdańsku. Entuzjastka spotkań i wszelakich biesiad ludzkich. W pisarstwie bliska jej jest Liberatura. Współorganizatorka (wraz z Justyną Aksinowicz) oddolnej inicjatywy „Slam bez kasy” , „Dżem poetycki”. Prowadziła slam poetycki podczas III edycji Festiwalu Fala Poprzeczna, a także warsztaty eksperymentalnego pisania (dla dorosłych: warszawski squot „Syrena”, dla młodzieży: OLPI w Gdańsku, we współpracy z Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie w ramach projektu „znalezione na Brudnie”). Zainteresowana drugim człowiekiem, z wykształcenia pedagog resocjalizacyjny, socjoterapeuta pracuje z dziećmi i młodzieżą. Dodatkowo pracuje jako pedagog ulicy.

Krzysztof Hoffmann – krytyk literacki, tłumacz, od czasu do czasu historyk literatury. Interesuje go literatura XX i XXI wieku (zwłaszcza poezja) oraz jej związki z innymi dyskursami. Doktoryzował się na podstawie rozprawy Poezja jako język możliwy filozofii(2011). Opublikował Dubitatio. O poezji Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego (2012) oraz Po całości (razem z M. Jaworskim i P. Śliwińskim, 2016). Tłumaczenia: J. Baggini, Ateizm. Bardzo krótkie wprowadzenie (razem z W. Szwebs, 2013); J. Hillis Miller, O literaturze (2014); H.U. Gumbrecht, Produkcja obecności (razem z W. Szwebs, 2016). Współredagował Umaszynowienie (2009) Wiersze dla Piotra (2012). W 2014 Fulbright Visiting Professor na University of Michigan. Współpracownik Ośrodka Badań nad Awangardą Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek zespołu organizacyjnego festiwalu Poznań Poetów. Był redaktorem prowadzącym serii literackiej „Ilorazy Ironii” (wydawnictwo FORMA). Redaktor wykonawczy w „Czasie Kultury”, sekretarz w „Przestrzeniach Teorii” i felietonista „Gazety Wyborczej”.

Marcin Kleinszmidt – ur. 1990 w Gdańsku. Poeta, debiutował tomikiem „Skróty” (2014), uczestnik inicjatyw Grupy Twórczej Nowy Bruk. Koordynator artystyczny Festiwalu Fala Poprzeczna, sekretarz redakcji Salonu Literackiego.

Krzysztof Kleszcz – ur.1974, poeta, autor książek poetyckich: „Ę” (Kwadratura, Łódź 2008), „Przecieki z góry” (Kwadratura, Łódź 2012) i „Pański płaszcz” (Kwadratura, Łódź 2016) oraz felietonów w „Arteriach”. Nagrodzony w konkursie Poemat Czterech Kultur (2017), wyróżniony w konkursie „Złoty Środek Poezji” na debiut poetycki (2009). Mieszka pod Tomaszowem Maz.

Mariusz Kraska – dr hab., prof. Uniwersytetu Gdańskiego oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. Teoretyk literatury, badacz kultury popularnej. Autor kilkudziesięciu artykułów publikowanych w czasopismach naukowych i wydawnictwach zbiorowych, a także monografii książkowych Na tropie Szakala. Gry fikcją w political fiction oraz Prosta sztuka zabijania. Figury czytania kryminału uznanej w 2014 r. w konkursie zorganizowanym przez Fundację im. Stanisławy Fleszarowej-Muskat za najlepszą polską książkę naukową poświęconą literaturze i kulturze popularnej.

Damian Kowal – urodzony w 1990 roku w Legnicy, obecnie mieszka we Wrocławiu. Studiował nauczanie języka francuskiego oraz etnologię i antropologię kulturową. Pracował jako archiwista, przewodnik zamkowy, młodszy doradca klienta/windykator telefoniczny oraz sprzedawca; zajmował się również redagowaniem działu muzycznego na portalu Wywrota.pl. Czterokrotnie nominowany do nagrody głównej w OKP im. Jacka Bierezina, w 2013 roku zdobył nagrodę publiczności na tymże. Publikował między innymi w „Arteriach”, „Cegle”, „artpapierze”. Autor poświęconego niszowej muzyce fanpage’a Nieskończona studnia potencjału. Interesuje się dźwiękiem we wszelkich aspektach, antropologią kulturową, kosmosem i filozofią Wschodu.

Anna Mochalska – rocznik ’92, bydgoszczanka. Autorka arkusza poetyckiego Okno na świat (Zielona Góra 2012, grand prix ogólnopolskiego konkursu) i tomu syndrom obcej ręki (Warszawa 2014). Wiersze i/lub teksty krytycznoliterackie publikowała m.in. w: 2Miesięczniku, Wakacie, Arteriach, Inter-, Twórczości i Salonie Literackim. Projekt jej najnowszej książki o roboczym tytule same głosy był nominowany w tegorocznej edycji konkursu im. Klemensa Janickiego i bierze udział w „Pracowni po debiucie” Biura Literackiego.

Paweł Nowakowski  ur. 1992 r., autor książki poetyckiej Między innymi (Mamiko, 2017), absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Laureat m.in. OKP im. Rafała Wojaczka (2014), jeden z finalistów 10. edycji projektu Połów (2015), nominowany również do nagrody głównej w OKP im. Jacka Bierezina (2015) oraz w II Konkursie im. Tymoteusza Karpowicza (2016). Wiersze publikował na łamach 2Miesięcznika, Arterii, Helikoptera, Inter-, KONTENTu, Opcji 1.1., Wakatu oraz w antologii Grała w nas gra. Antologia ludzi przełomowych (Fundacja Kultury Akademickiej, 2017). Mieszka w Poznaniu.

Sławomir Płatek – ur. 1974. Poeta, publicysta, wydawca. Autor pięciu zbiorów poezji. Debiutował w prasie w 1995, publikował w licznych periodykach kulturalnych. Organizator imprez literackich w Trójmieście, animator życia kulturalnego na Wybrzeżu. Stały współpracownik pism Arterie i Inter, zastępca redaktora naczelnego Portalu SL. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Salon Literacki.

Piotr Puldzian Płucienniczak – artysta, socjolog, aktywista, animator kultury, okazjonalnie tłumacz i programista. W Rozdzielczości Chleba złożył Marsz na ROM (2012), Firmy (2017), kierował projektem ZUSwave, współredagował „Glitch art is dead” (2016) i różne inne rzeczy. Publikował w „Bez Dogmatu”, „Dwutygodniku”, „Emecon”, „Ha!arcie”, „Kulturze i Społeczeństwie”, „Opcjach”, „Studiach Socjologicznych”. Zalogowany w Warszawie. Strona autorska: puldzian.net

Magdalena Rabizo-Birek – literaturoznawczyni, krytyk literacki, krytyk sztuki. Dr hab., prof. ndzw. Od 2016 r. Kierownik Zakładu Literatury Polskiej XX Wieku Uniwersytetu Rzeszowskiego. Redaktor naczelna kwartalnika literacko-artystycznego „Fraza”. Autorka książek: Czytanie obrazów. Teksty o sztuce z lat 1991–1996 (1998), Między mitem a historią. Twórczość Włodzimierza Odojewskiego (2002), Romantyczni i nowocześni. Formy obecności romantyzmu w polskiej literaturze współczesnej (2012). Kuratorka wystaw w Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu Bez końca o człowieku (2003, 2008) i Refleksje o naturze w sztuce ponowoczesnej (2009). Współautorka albumu Józef Mehoffer – artysta dwóch epok (Rzeszów 2010). Redaktorka i współredaktorka monografii zbiorowych: Poeta czułej pamięci. Studia i szkice o twórczości Janusza Szubera (Rzeszów 2008), Boom i kryzys. Nowe polskie czasopisma literacko-artystyczne i społeczno-kulturalne po roku 1980 (Rzeszów 2012), Światy Olgi Tokarczuk (Rzeszów 2013). Redaktorka i autorka szkiców czterech tomów Sztuki Podkarpacia (2010, 2011, 2013, 2015). Jurorka w konkursach poetyckich im. K.K. Baczyńskiego w Łodzi i im. Kazimierza Ratonia w Olkuszu . Od 2016 r. w jury Nagrody im. J. Tuwima w Łodzi. Laureatka Nagrody Fundacji Wł. i N. Turzańskich (Toronto 2004). Mieszka w Rzeszowie i w Jedlinie-Zdroju.

Dorota Ryst – absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawianka. Wydała 6 autorskich tomików poezji – najnowszy to Sample story (2016). Jest jednym z założycieli Stowarzyszenia Salon Literacki zajmującego się popularyzacją i promocją polskiej poezji, w stowarzyszeniu pełni obecnie funkcję zastępcy prezesa. Redaktor naczelna Internetowej Gazety Kulturalnej „Salon Literacki”.

Joanna Sarbiewska – (ur. 1981) filozof filmu, audiowizualności i mistyki. Doktor nauk humanistycznych. Prowadzi badania interdyscyplinarne, głównie nad sztuką i kulturą audiowizualną w świetle dekonstrukcji, (post)fenomenologii i mistyki negatywnej, a także psychoanalizy ujętej postsekularnie. Publikowała  w „Kwartalniku Filmowym”, „Tekstach Drugich”, piśmie „Ha!art”, „Kulturze – Historii – Globalizacji” i tomach zbiorowych. Jest scenarzystką i reżyserką etiudy filmowej Oglądy, opartej na motywach opowiadania Pokój Jeana-Paula Sartre’a. Wykłada na Uniwersytecie Gdańskim i w Pomorskiej Wyższej Szkole Nauk Stosowanych w Gdyni. W latach 2012-2014 wiceprezes Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego.

Rafał Skonieczny – ur. w 1983 roku w Warszawie. Autor trzech książek z wierszami: Dzikie strony (2010), Przeniesiony człowiek (2013) i Antologia hałasu (2016). Niegdyś wokalista i gitarzysta Hotelu Kosmos, obecnie gra w kolektywie Rara. Zameldowany nad polskim morzem. 

Marcin Skrzypczak – Urodzony 12 czerwca 1982r. W 2001 r. Rozpoczął studia humanistyczne na wydziale filologii polskiej przy Uniwersytecie Gdańskim. Studia ukończył niekoniecznie z wyróżnieniem, ale z wielkim doświadczeniem festiwalowym polskiej sceny poetyckiej, piosenki autorskiej, w końcu poezji śpiewanej. W czasie ich trwania został laureatem większości festiwali organizowanych w Polsce (szczególnie lata 2005-2008) w tym m.in. Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie, Zamkowych Spotkań „Śpiewajmy poezję w Olsztynie”, Bieszczadzkich Aniołów w Cisnej czy w końcu Festiwalu im. Jacka Kaczmarskiego w Kołobrzegu – w tym nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W roku 2013 wydał debiutancką płytę „Zmyślony”, na której znajdują się zarówno autorskie utwory Skrzypczaka, jak i wiersze poetów polskich, m.in. Obertyńskiej, Lipskiej, Ochwanowskiego, Joachimiaka czy ks. Pasierba. Do tej pory Skrzypczak gra recitale tylko i wyłącznie przy akompaniamencie gitary.

Andrzej Sosnowski – Poeta. Opublikował m.in. Życie na Korei (1992), Stancje (1997), Konwój Opera (1999), Zoom (2000), Taxi (2003), Gdzie koniec tęczy nie dotyka ziemi (2005), poems (2010), Dom ran (2015) oraz książki z przekładami (m.in. Jane Bowles, Ronald Firbank, Henry Green, Raymond Roussel). W zeszłym roku ukazał się wybór wierszy Zmienia to postać legendarnych rzeczy (teksty wybierał Grzegorz Jankowicz), a w tym – nowa książka pt. Trawers.

Agnieszka Wolny-Hamkało – pisarka. Opublikowała tom szkiców Inicjał z offu, powieść 41 utonięć, Zaćmienie oraz dziewięć tomów wierszy, m.in. Mocno poszukiwana, Lonty, Gospel, Ani mi się śni, Spamy miłosne, nikon i leica, borderline, Występy gościnne, Panama smile (2017). Jest autorką książek dla dzieci: Nochal czarodziej , Rzecz o tym, jak paw wpadł w staw, Nikt nas nie upomni oraz redaktorką antologii opowiadań: Projekt Mężczyzna, ORWO, Siedem grzechów głównych, Transgresje . Napisała sztuki teatralne: Dzień dobry wszyscy umrzemy („Dialog”, październik 2015) i Muł, Post. Prowadziła programy poświęcone książkom w TVP1 (Hurtownia książek 2009-2011) i w TVP Kultura (2008). W latach 2013-2014 wicenaczelna miesięcznika „Chimera”. Dyrektorka artystyczna Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania, redaktorka czasopisma „Opowiadanie” i Laboratorium Opowieści. Felietonistka „Gazety Wyborczej” i „Przeglądu”. Autorka performance wystawianych m.in. w CSW, łódzkiej galerii Manhattan, wrocławskiej galerii Entropia czy bydgoskim “Mózgu”. W styczniu 2018 w wydawnictwie W.A.B. ukaże się jej nowa powieść Moja córka komunistka.